OPAK 2020 – informacja

Szanowni Państwo  – Koleżanki i Koledzy
Zainteresowani Ogólnopolskimi Prezentacjami Artystycznymi Kolejarzy

Drodzy Przyjaciele

Chcąc zachować ciągłość spotkań w ramach Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy – Zarząd Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie proponuje Państwu niezwykłe spotkanie w niezwykłych czasach.

Spotkanie to będzie w formie on-line na platformie streamingowej MS TEAMS, przy użyciu: laptopa/komputera z zainstalowanym programem MS TEAMS lub przeglądarką Google Chrome, kamerką internetową i mikrofonem lub samym mikrofonem, głośnikami lub słuchawkami. Może być też Smartfon (z w/w aplikacją), choć ma mniejszy ekran.

Państwa prezentacja odbywać się będzie się w formie pokazu slajdów oraz w formie werbalnej do autoprezentacji .

Chcielibyśmy tą formę spotkania jak najbardziej zbliżyć się do poprzednich spotkań, w których co roku mogliśmy się spotkać „face to face”.

W załączeniu przesyłamy:

1. PROGRAM XVII wirtualnych OPAK  21-24.10.2020 Kraków

2. Warunki udziału i prezentacji prac na wirtualnych XVII OPAK 2020

Serdecznie zapraszamy i do wirtualnego zobaczenia

W imieniu organizatorów Józef Bylica i Kazimierz Jarosz

Załączam także ilustrację informacji

Andrzej Walczyk

 

Nie możesz skopiować.