65 Kongres FIATC 2011

Informacja o 65 Kongresie FIATC 02 – 05 czerwca 2011r Warszawa

W dniach 02 – 05 czerwca 2011r. w Warszawie odbył się 65 Kongres FIATC.

Łącznie w Kongresie udział wzięło 18 reprezentantów z 8 krajów tj. Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Polska. Był to drugi kongres w historii (poprzednio w 1965r) organizowany przez stronę polską.

Wszystkich zgromadzonych uczestników przywitał Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” Pan Andrzej Krawczyk. Spotkanie kongresowe odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. Podczas posiedzenia omówiono i zatwierdzono protokół z obrad 64 Kongresu. Następnie zostały przedłożone sprawozdania z działalności wszystkich krajów za 2010r. W dalszej części przedstawione zostały raporty: roczny za 2010r., finansowy, audytorów oraz plan ekonomiczny na 2012r. Powyższe raporty zostały zatwierdzone przez uczestników kongresu przez głosowanie. Miłym akcentem tegorocznego kongresu było wyróżnieni Pana Henk Riggeling – reprezentanta Holandii tytułem Członka Honorowego FIATC.

Ze strony ATC Szwajcaria przedstawiona została propozycja i ogólny program organizacji Kongresu w 2012r. Zaplanowany termin imprezy to druga dekada czerwca 2012r.

W trakcie rozmów bilateralnych poszczególne kraje przedstawiły swoje oferty turystyczne (część krajów posiadane w dyspozycji obiekty w ramach ATC) oraz omówiły inne produkty turystyczne. Polska przedłożyła ofertę wypoczynkową na bazie ośrodków Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno Wypoczynkowego „Natura Tour” (dostarczając katalogi ofertowe na rok 2011). Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem państw członkowskich. Ponadto Komisja Turystyki SKSTiK przedstawiła swój program (Kalendarz imprez ) z omówieniem przekrojowym imprez. Przedłożono ofertę uczestnikom kongresu organizacji przez SKSTiK imprez kwalifikowanych w wybranej części kraju. Wyrażam nadzieję, iż nasze kontakty po zorganizowaniu kongresu w Polsce przyniosą wymierne rezultaty i rozwiną współpracę pomiędzy krajami.

W drugiej części obrad uczestnikom kongresu przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą Mazowsza – regionu, w którym odbywał się Kongres.

W czasie trwania Kongresu zorganizowano program turystyczny – w dniu 3 czerwca pieszy spacer po Warszawie oraz w dniu 4 czerwca zwiedzanie pałacu w Wilanowie i Łazienek Królewskich.

Nie możesz skopiować.