Rajd Szlakiem Orlich Gniazd 2011

XLIX Ogólnopolski Rajd „Szlakiem Orlich Gniazd” odbył się w dniach 2 – 5. 06.2011r. w środkowej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej z metą w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach. Trasy tradycyjnie wędrowne, wielodniowe oraz stacjonarne, pobytowe z zakwaterowaniem we wspomnianym wyżej Zajeździe Jurajskim.

A jak było na rajdzie? Można by powiedzieć wspaniale, ale też i upalnie! Przez cztery dni trwania rajdu ( trasa nr 1) świeciło słońce, chwilami wędrówka przypominała drogę przez pustynię. Pomimo spiekoty, wędrowanie jurajskimi szlakami należy do wielkich przyjemności. Do tego doborowe, wspaniałe towarzystwo i przepis na udany czynny wypoczynek gotowy. Dziękujemy Stowarzyszeniu Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” za udzielone wsparcie finansowe. Już teraz zachęcamy do udziału w przyszłym roku w Jubileuszowym 50 Rajdzie „Szlakiem Orlich Gniazd”.

W imieniu Organizatorów
Marek Siwek

Nie możesz skopiować.