Wernisaż wystawy płócien swoich artystów pod tytułem „WODA”

Malarska Grupa „MALACHIT” z Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie

zaprasza

21 marca br. na wernisaż wystawy płócien swoich artystów pod tytułem „WODA”.

w nowej galerii Stacji Muzeum przy ul. Towarowej 3 w Warszawie.

WAGON KULTURY

21.03.2019 r.

Godz. 17:00

www.kolejarz.org

www.stacjamuzeum.pl

Nie możesz skopiować.