Komunikat Zarządu 1/2019

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia w dniach 7-9 czerwca 2019 w Krakowie w Domu Kultury Kolejarza.

Rozpoczęcie obrad – 8 czerwiec godz. 11, obrady poszczególnych komisji, według uznania przewodniczących komisji, w piątek w godzinach wieczornych lub w sobotę w godzinach rannych.

Odpłatność za udział w Walnym Zebraniu ustalono na kwotę 100 zł., w ramach której zabezpieczony jest pobyt od kolacji w piątek 7 czerwca do śniadania w niedzielę 9 czerwca. Wysokość opłaty jest stała, dla wszystkich uczestników,  niezależnie od terminu przyjazdu lub wyjazdu z Krakowa.

Szczegółowy porządek obrad oraz wszystkie materiały związane z Walnym Zebraniem zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia nie później niż w II połowie miesiąca maja.

Zarząd Stowarzyszenia

Nie możesz skopiować.