Obchody 20-lecia SKSTiK „Kolejarz” w Suchedniowie

7 i 8 stycznia 2023 w Suchedniowie odbyły się uroczystości związane z 20-Leciem działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” powołanego do życia 19 listopada 2002 roku.

Historię „Kolejarza” tworzyli i tworzą wszyscy, którzy byli lub są z nim związani. W salach hotelu Świętokrzyskiego w Suchedniowie, miejscu zjazdu członków tego wydarzenia, przygotowane zostały wystawy prac: Janiny Filipek – artystka, malarka (obrazy i serwety) oraz Eweliny Popadłowskiej – artystka, malarka, poetka (kilimy motyl i dama), prezentowane były także obrazy, które wystawione zostały z okazji 70-Lecia FISAIC w Strasburgu we Francji oraz historyczna wystawa z materiałów nadesłanych i udostępnionych przez działaczy oraz będących w zasobach Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” reprezentują szeroki wachlarz zainteresowań. Mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na scenach artystycznych, literackich, arenach sportowych, szlakach turystycznych i cyklicznych spotkaniach.

Do Suchedniowa przyjechało 70 zaproszonych osób. Z okazji jubileuszu Zarząd wyróżnił piękną publikacją albumową „Historia kolei polskich” tych, którzy w okresie swojej działalności przyczynili się do szczególnego rozwoju Stowarzyszenia. Uhonorowani zostali wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia: Andrzej Gajewski, Jan Grodziski, Tadeusz Krajewski, Władysław Krasuski, Andrzej Krawczyk, jak również wieloletni przewodniczący poszczególnych Komisji: Sportu – Ryszard Frańczuk, Turystyki – Dariusz Świercz, Kultury – Maria Ogonowska oraz organizatorzy i działacze życia stowarzyszeniowego: Piotr Grenz, Władysław Kozak, Grzegorz Rowiński, Danuta Stoszek, Andrzej Walczyk, Stanisław Wolski.

Tradycją artystycznych spotkań członków Stowarzyszenia w Krakowie jest wręczanie szczególnie wyróżniającym się działaczom karykatur wykonanych przez artystę Marka Błeszyńskiego. Również z okazji jubileuszu uhonorowani nimi zostali: Agnieszka Dachowicz i Dorota Janowska – wieloletnie uczestniczki zawodów sportowych, Władysław Kozak – wieloletni organizator i delegat na wielu imprezach sportowych, Marek Wójtowicz – działacz turystyki, tłumacz Stowarzyszenia, Maria Ogonowska – przewodnicząca Komisji Kultury oraz Wacław Paszowski – wieloletni organizator zawodów piłki siatkowej w Komisji Sportu.

Wśród zaproszonych gości honorowych obecni byli: Krzysztof Adamiec – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Suchedniów, Dariusz Miernik v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Tomasz Kuswin radny Miasta i Gminy Suchedniów oraz Krzysztof Pióro – dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, Kazimierz Jarosz – Prezes Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie oraz Józef Bylica – Dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

 

 

Nie możesz skopiować.