FIATC

Informacja o 64 Kongresie FIATC 17 -20 czerwca 2010r Helsinki – Finlandia

W dniach 17-20 czerwca 2010r. w Finlandii (Helsinki) odbył się 64 Kongres FIATC.

Łącznie w Kongresie udział wzięło 20 reprezentantów z 10 krajów tj. Finlandia, Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Polska

Spotkanie kongresowe odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. Podczas posiedzenia omówiono i zatwierdzono protokół z obrad 63 Kongresu. Następnie zostały przedłożone sprawozdania z działalności wszystkich krajów za 2009r. W dalszej części przedstawione zostały raporty: roczny za 2009, finansowy, audytorów oraz plan ekonomiczny na 2011r. Powyższe raporty zostały zatwierdzone przez uczestników kongresu przez głosowanie. Na kolejną kadencję na lata 2010-2014, do pełnienia poszczególnych funkcji wybrane zostały osoby dotychczas je sprawujące tj:

Franz Schultes – Prezydent Generalny FIATC,
Angel Carro – Wiceprezydent FIATC,
Hermann Nann – Sekretarz Generalny FIATC

Ze strony FIATC Polska oraz FIATC Szwajcaria przedstawione zostały propozycje organizacji Kongresu w 2011r. Uczestnicy Kongresu przyjęli propozycję zorganizowania Kongresu przez Polskę, natomiast Szwajcaria będzie organizatorem w 2012r. Zaplanowany termin imprezy to 23 – 26 czerwca 2011r.

W trakcie rozmów bilateralnych poszczególne kraje przedstawiły swoje oferty turystyczne (część krajów posiadane w dyspozycji obiekty w ramach ATC) oraz omówiły inne produkty turystyczne. Polska przedłożyła ofertę wypoczynkową na bazie ośrodków Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno Wypoczynkowego „Natura Tour Sp. z o.o.”(dostarczając katalogi ofertowe na rok 2010 oraz informację na płytach CD), a także katalog Agencji Turystycznej Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Nie możesz skopiować.