Walne zebranie Międzyzdroje 2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy Członkowie Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 2F Statutu Stowarzyszenia Krzewienia Sporty, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 7 maja 2016 roku przyjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Stilo w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 78 o godz. 10.Jeżeli zajdzie taka potrzeba to drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia ustalono w tym samym miejscu na godz. 10.15.

Wszystkie dokumenty związane ze zwołanym Walnym Zebraniem zostały udostępnione poniżej.

Do pobrania:

Działalność kulturalna 2015
Porządek obrad
Projekt zmian statutu
Protokół KR z 28.04.2016
Sprawozdanie finansowe Bilans
Sprawozdanie finansowe rachunek zysków strat
Sprawozdanie Komisji Sportu za rok 2015
Sprawozdanie Komisji Turystyki za rok 2015
Sprawozdanie Zarządu zal do u 5 2016
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Zawiadomienie o Walnym 2016

Nie możesz skopiować.