Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018

Komunikat dotyczący Walnego Zebrania Członków.

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia publikuje zestaw dokumentów związane z planowanym na dzień 23 czerwca 2018  roku Walnym Zebraniem Członków w skład, których wchodzą:

  1. Program Walnego Zebrania Członków.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017 wraz z załącznikami sprawozdaniami komisji statutowych: Komisji Sportu, Komisji Turystyki i Komisji Kultury.
  3. Sprawozdanie Finansowe za rok 2017.
  4. Bilans za rok 2017.
  5. Rachunek wyników za rok 2017.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Projekty uchwał w sprawie planu działalności oraz planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2018.
  8. Proponowane zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Wszystkie wymienione dokumenty stanowią załączniki do komunikatu.

Zarząd Stowarzyszenia prosi wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy zamierzają wziąć udział w Walnym Zebraniu, o przekazanie do sekretariatu Stowarzyszenia (stow@kolejarz.org) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca informacji o udziale oraz ewentualnym skorzystaniu za dodatkową opłatą z pobytu w ośrodku od dnia 22 czerwca (piątek).

W przypadku dojazdu pociągiem do stacji Wolsztyn należy podać godzinę planowanego przyjazdu w celu zabezpieczenia transportu ze stacji do ośrodka.

 Zarząd Stowarzyszenia

Dokumenty:

Nie możesz skopiować.